Oryginalny test na IQ online

Rozpocznij
Ten oryginalny test na inteligencję składa się z 20 pytań Rozwiąż go, aby sprawdzić swój iloraz inteligencji.
grafika tematyczna

Czym jest test na IQ?

Ten oryginaly test IQ ma za zadanie określić poziom inteligencji chętnego do przeprowadzenia tego typu badania. Nie istnieje jedyny pewny i optymalny test na inteligencję o takiej samej metodzie pomiarów, którą dostosować można do każdego przypadku. Internetowe zadania na inteligencję są co prawda przygotowane w polskim języku, jednak zróżnicowany stopień skomplikowania nie pozwala na uznanie ich w roli optymalnie sprawdzonego narzędzia do badania inteligencji. Fachowo opracowany i prawdziwy test IQ powinien mieć formę różnorodnych pytań. Im bardziej będą one dotykały szerokich dziedzin nauki i życia, tym skuteczniejszy test na inteligencję będzie w praktyce. Niezwykle istotnymi czynnikami obok przygotowanych pytań są także propozycje zadań w postaci łamigłówek oraz zagadek testujących zdolność logicznego myślenia. Wiodące zadanie testu IQ to analiza zdolności z dziedziny artytmetyki, analityki, badanie wyobraźni przestrzennej oraz sposobu posługiwania się mową. Za każde wykonane zadanie otrzymuje się określoną liczbę punktów, a końcowy wynik testu IQ jest ich sumą. Wyniki przeprowadzonych testów IQ mogą dla wielu osób okazać się niespodzianką. Okazuje się, że poziom IQ niewiele ma wspólnego z klasycznymi metodami wykształcenia. Niejednokrotnie po przeprowadzonych testach okazało się, że badany z niższym wykształceniem uzyskiwał wyższe IQ od badanego, który mógł się pochwalić gruntownym wykształceniem, zdobywanym w najlepszych placówkach edukacyjnych.

Na czym polega test?

Proponowany test na inteligencję stawia przed chętnymi wyzwanie w postaci serii zadań do wykonania. Kompleksowe zadania na inteligencję umożliwiają przekrojowy wgląd w zdolności arytmetyczne, analityczne, przestrzenne oraz językowe. Duże znaczenie w przeprowadzanych badaniach mają także zdolności kojarzenia faktów i duża wyobraźnia osoby badanej. Wyzwania przygotowane w ramach testu IQ oparte są na podstawowych zasadach logiki i wiodą do konkretnych odpowiedzi. Za dobrą odpowiedź badany otrzymuje punkty, odpowiedź błędna pozostaje niepunktowana. Końcowy wynik testu IQ stanowi zawsze sumę wszystkich punktów uzyskanych podczas wykonywania wszystkich zadań.

Praktyczny i darmowy test na inteligencję proponowany przez naszych specjalistów spełnia wszystkie kryteria przedstawione wcześniej. Zachęcamy wszystkich do tego wyzwania, które oprócz próby oceny naszych zdolności intelektualnych stanowić może również rodzaj świetnej rozrywki. Zależy nam, aby nasze testy IQ spełniły Wasze największe oczekiwania, tym bardziej, że zostały przygotowane pod okiem specjalistów z różnych dziedzin. Wyniku - bez względu na jego poziom - nie trzeba brać śmiertelnie poważnie. Tak naprawdę niewiele osób na całym świecie miało możliwość zetknąć się z autentycznym testem na inteligencję, przeprowadzanym przez światową elitę świata nauki. Większość badanych o wynikach zapomina po paru dniach, uznając uzyskane punkty IQ jedynie za “próbkę” możliwości, okazję do sprawdzenia swojej kondycji intelektualnej w danym momencie życia, a przede wszystkim za doskonałą zabawę!

grafika tematyczna

Jak się oblicza IQ?

Obliczanie stopnia inteligencji polega na odpowiednim przekładaniu wyników testów na wartości liczbowe. Posiadany poziom IQ obrazuje kondycję naszego umysłu. Końcowy wynik testu IQ najlepiej obrazuje zjawisko zwane krzywą dzwonową rozkładu Gaussa. Specjalistyczne i darmowe testy na inteligencję są zbudowane z krótkich pytań. Dla większej przejrzystości rozwiązywany test IQ dodatkowo podzielony jest na grupy. Każdy z prezentowanych bloków zawiera pytania i zadania dopasowane do badanych, określonych zdolności:

 • językowej
 • arytmetycznej
 • skojarzeniowej
 • analitycznej
 • przestrzennej

Wszystkie znane na świecie testy IQ opracowuje się tak, aby:

 • wynik niższy od 90 IQ określał poziom poniżej przeciętnej
 • średni wynik badania wynosił około 100 IQ
 • wynik w granicach 90 - 110 IQ oznaczał przeciętny poziom inteligencji
 • wynik wyższy, niż 110 IQ oznaczał ponadprzeciętny poziom inteligencji

Przeprowadzane testy logicznego myślenia swoją skuteczność zawdzięczają wykorzystywaniu określonych narzędzi przy obliczeniach. Możemy zaliczyć do nich m. in.:

 • Skalę Inteligencji Wechslera
 • Stanfordzką Skalę Bineta
 • Strukturę Intelektu Guilforda
 • Psychometryczne Teorie Inteligencji
 • Grupowe Testy Inteligencji

Wykonanie wiarygodnych testów IQ oferuje w Polsce wiele gabinetów prowadzonych przez wykwalifikowanych psychologów. Istnieją także specjalne instytucje, gdzie możliwe oferowane są testy do mensy. Stowarzyszenie to skupia jednostki ponadprzeciętnie inteligentne i na całym świecie stanowi symbol światowej elity z każdej dziedziny mającej związek z rozwojem społecznym.

Skala testu na IQ

Wszelkie kryteria opisujące iloraz inteligencji są jednakowe w przypadku wszystkich testów, niezależnie od szerokości geograficznej, pod którą zostały wykonane. Średnia skala inteligencji mieści się pomiędzy 84 a 116 jednostkami. Wieloletnie badania naukowe pozwoliły stwierdzić, że połowa ludzkości może się poszczycić właśnie takim poziomem IQ. Ponadprzeciętny iloraz inteligencji, rozpoczynający się od 117 jednostek, charakteryzuje jedynie 13% ludzkości. Tylko 1,5% ludzi na całym świecie uznaje się za genialnych na podstawie badań. Inteligencja o niskim zakresie to przedział jednostek od 68 do 83. Wszystkie wyniki mieszczące się poniżej 70 jednostek są synonimem kretynizmu, idiotyzmu oraz imbecylizmu. Naukowcy zwracają uwagę na to, że kretyni wykazują zdolności do nauki i przy odrobinie dobrej woli można solidnymi treningami intelektualnymi dokonać sporej zmiany. Nie można tego niestety powiedzieć o imbecylach, którzy są optymalnie opornym materiałem dla prób wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że nasz poziom inteligencji w żadnym stopniu nie zależy od statusu społecznego, wykształcenia oraz komfortu życia, jakim się cieszymy na co dzień. Zdarzyć się może, że pracownik typowo fizyczny, pracujący za pomocą łopaty lub przy taśmie produkcyjnej po wykonanych testach ujrzy wynik ilorazu inteligencji o wartości 130 jednostek, a profesor prestiżowej uczelni ledwie dobrnie do 90 jednostek.

Ogólnie dostępny licznik IQ:

> 148 - bardzo wysokie IQ

133 - 147 - wysokie IQ

117 - 132 - ponadprzeciętne IQ

84 - 116 - przeciętne IQ

68 - 83 - IQ poniżej przeciętnej

< 68 - upośledzenie umysłowe

grafika tematyczna

Dlaczego warto zrobić test IQ?

Warto wykonać darmowy test na inteligencję choćby dlatego, że nic nie tracimy. Nie niesie on ze sobą konieczności pokrywania jakichkolwiek kosztów. Testowi poddać się może chętny z każdej grupy wiekowej. Wielu psychologów opracowuje niezwykle interesujące i pobudzające kreatywność testy inteligencji dla dzieci. Proponowane zagadki na IQ stanowią nie tylko sposób na zbadanie naszego intelektu, ale również możliwość świetnej zabawy, dodatkowo pobudzającej receptory mózgowe.

Najważniejsze powody, dla których warto przeprowadzić testy na logiczne myślenie:

 • skala inteligencji danego pracownika ma ogromne znaczenie w czasie rozmów rekrutacyjnych, zwłaszcza tych, które dotyczą awansu w firmie
 • obliczanie IQ na wielu światowych uczelniach jest niezwykle istotne dla wszystkich, którym zależy na studiowaniu w środowisku międzynarodowym, test daje jasny obraz zdolności studenta już w czasie przeprowadzanego naboru
 • świadomość, że mamy wysoki poziom inteligencji dodaje nam odwagi do podejmowania wielu życiowych wyzwań o charakterze nie tylko zawodowym, ale również prywatnym
 • jeśli inni będą wiedzieć, że przeprowadziliśmy badanie IQ z wynikiem lepszym, niż pozytywny, automatycznie zyskamy atrakcyjność towarzyską
 • inteligentne zagadki pobudzają kreatywność i działają ożywczo na naszą kondycję psychiczną, ludzie z takim nastawieniem często postrzegane są jak skazani na sukces

IQ znanych ludzi:

Albert Einstein IQ

Albert Einstein

Geniusz z dziedziny fizyki. Stworzył teorię względności. Iloraz inteligencji - 162. Na koncie Nagroda Nobla. Wzór dla wszystkich intelektualistów zajmujących się naukami ścisłymi. Iloraz inteligencji Einsteina stanowi synonim prawdziwie ponadprzeciętnych możliwości intelektualnych.

Shakira IQ

Shakira

Jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie, symbol kultury latynoamerykańskiej. Dowód na to, że inteligencja może iść w parze z urodą. Mimo że wszyscy znamy ją w roli wokalistki i mistrzyni tańca brzucha, należy zwrócić też uwagę na to, że jest poliglotką. Zna ponad 7 języków, a grono jej współpracowników stanowią ludzie z każdego zakątka świata. Studiowała historię cywilizacji zachodniej na Uniwersytecie Kalifornijskim. Może się pochwalić IQ równym 140.

Steve Jobs IQ

Steve Jobs

Wizjoner, bez którego współczesny świat nie mógłby liczyć na tak szalony rozwój jak obecnie. To właśnie on odpowiada za założenie oraz ekspansję marki Apple na rynku międzynarodowym. Odkąd nowoczesne technologie na miarę XXI wieku zaczęły być z nim kojarzone, wszyscy myśleli, że mają przed sobą człowieka o ponadprzeciętnym IQ. Wynik 96 jednostek okazał się niesłychanym zaskoczeniem.

Napoleon Bonaparte IQ

Napoleon Bonaparte

Cesarz francuski, dzięki któremu historia XVIII i XIX wieku bogata była w wiele dynamicznych wydarzeń, kształtujących potęgę Francji na całe dziesięciolecia. Do czasu - genialny strateg i mistrz taktyki wojskowej. Pisma źródłowe oraz materiały archiwalne określają poziom jego ilorazu inteligencji w granicach 145 jednostek.

Bill Gates IQ

Bill Gates

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Dorobił się majątku wprowadzając na rynek technologii markę Microsoft, bez której rozwój współczesnej informatyki byłby po prostu niemożliwy. Z pewnością do szerokich i kreatywnych odkryć poprowadził go wysoki współczynnik IQ równy 160 jednostkom. Znany jest nie tylko z pracy nad rozwiązaniami informatycznymi, ale również z szeroko zakrojonej działalności charytatywnej.

Mikołaj Kopernik IQ

Mikołaj Kopernik

Człowiek o wielu, z pozoru wykluczających się zdolnościach i predyspozycjach. Z równym oddaniem zajmował się matematyką, astronomią, i astrologią, co ekonomią i prawem. Jednocześnie potrafił pełnić obowiązki lekarza oraz księdza. Uznawany za jednego z najwybitniejszych uczonych w historii Polski. Poziom jego IQ określany jest na 165 jednostek.

FAQ

Tak, proponowane badanie IQ jest w pełni anonimowe i nie trzeba obawiać się, że wyniki dostaną się do niepowołanego źródła. Wyniki mają posłużyć jedynie w przeprowadzanych badaniach o charakterze statystycznym. Pozwoli to na rozwój badań nad działaniem ludzkiego umysłu oraz związanych z nim uwarunkowaniami. Biorąc udział w teście IQ przyczyniacie się więc do rozwoju nauki!

Rozwiązywanie testu IQ trwać może od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Wiele zależy od tego, jaka instytucja przygotowała i przeprowadza test. Im bardziej szczegółowy wynik testu chcemy uzyskać, tym więcej pytań i zadań do wykonania będzie on posiadał. Najkrótsze w praktyce są oczywiście testy na inteligencję dla dzieci. Im starszy uczestnik testu - tym bardziej rośnie ilość zadań oraz poziom ich rozbudowania .

Ten test na inteligencję należy traktować jako fachowe badanie kondycji umysłowej. Możemy się nim chwalić w miejscach pracy, prezentować jako dowód przebytych badań o określonym wyniku, jednak nie stanowi o prestiżu podobnym do tego, którym szczycą się członkowie Mensy oraz światowych stowarzyszeń skupiających największych intelektualistów na świecie. Jest po prostu jedną z metod pracy nad doskonaleniem naszych naturalnych predyspozycji.

Oczywiście, nie jest powiedziane, że testy na inteligencję mogą być wykonywane jedynie raz w życiu. Wiele osób decyduje się podchodzić do testów cyklicznie, co jakiś czas, by zaobserwować poprawę poziomu IQ lub szukać przyczyn jego spadku. Testy, oprócz dawania oglądu naszej kondycji umysłowej, stanowią również rodzaj świetnej rozrywki, wzmacniającej siłę woli, uczącą skupienia i wielozadaniowości.